Hệ thống phân phối của công ty dược phẩm Quốc Thái:

Hiện tại hệ thống phân phối dành cho các nhà phân phối như sau:

 

F1- Nhà thuốc lẻ. Số lượng tối thiểu 5 hộp 1 lần.

 

F2- Nhà phân phối nhỏ lẻ. Số lượng tối thiểu 100 hộp 1 lần.

 

F3- Nhà phân phối cho khu vực (Tỉnh/ Quận/ Huyện)

 

F4- Nhà phân phối cho địa bàn một thành phố.

 

Về mức chiết khấu đề nghị liên hệ công ty theo địa chỉ email: info@quocthaipharma.com