Dịch vụ chủ yếu cung cấp bới công ty cổ phần dược phẩm Quốc Thái bao gồm:

 

  • Phân phối sản phẩm Thuốc và thực phẩm chức năng
  • Xuất nhập khẩu
  • Kinh doanh nguyên liệu
  • Thiết bị y tế